Послуги PDF Друк e-mail
There are no translations available.

Основними напрямками діяльності центру є:

- експертиза дотримання вимог законодаства для організацій, які мають намір проводити роботи підвищеної небезпеки та використовувати обладнання підвищеної небезпеки для отримання відповідного Дозвілу;

- технічний огляд, експертне обстеження, діагностика та випробування машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки:

 • посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;
 • парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МПа;
 • трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа;
 • резервуарів нафтосховищ та АЗС;
 • вантажопідйомних споруд, ліфтів, ескалаторів, підвісних канатних доріг, автогідропідйомників, паркових атракціонів;
 • технологічного транспорту, що підлягає реєстрації в органах Держпраці;
 • електротехнічного обладнання напругою понад 1000 В та такого, що працює у вибухонебезпечних зонах;
 • технологічного обладнання багатьох галузей виробництва;
 • обладнання для виготовлення та транспортування вибухонебезпечних речовин і виробів на їх основі, комплексів для їх переробки та збереження;
 • обладнання для видобутку та транспортування корисних копалин у відкритий спосіб;
 • гірничодобувного обладнання;
 • технологічного устаткування, лінійних частин та елементів систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання;
 • технологічного обладнання та лінійних частин магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів;
 • обладнання виробництв, що використовують, переробляють, зберігають, утилізують та знищують небезпечні і шкідливі речовини;

- державна експертиза проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів;

- оцінка технічного стану, паспортизація будівель і споруд;

- навчання (в т.ч. дистанційне) керівників і спеціалістів підприємств з питань охорони праці та промислової безпеки;

- атестація робочих місць за умовами праці;

- розробка та експертиза планів ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАСів);

- психофізіологічна експертиза працівників.

 


 

Locations of visitors to this page