PDF Печать E-mail

 

Увага!

До відома роботодавців, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб

Відділ навчання ДП «ЛУГАНСЬКИЙ ЕКПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» (далі – ВН ДП «ЛЕТЦ») проводить навчання та організовує перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Мін’юсті 15.02.2005 за № 231/10511.

 

Головним завданням ВН ДП «ЛЕТЦ» є створення та забезпечення функціонування ефективної системи навчання керівників, спеціалістів, посадових осіб підприємств, організацій, закладів та установ, підвищення рівня організації роботи з охорони праці, попередження, профілактика техногенних аварій та катастроф на об'єктах підвищеної небезпеки.

З цією метою ВН ДП «ЛЕТЦ» здійснює навчання з питань охорони праці як за лікційною так і за сучасною - дистанційною формами навчання з використанням системи управління веб-ресурсами навчальних програм.

Безперечними перевагами дистанційного навчання є:

 

 1. висока ефективність професійної підготовки при низькій вартості освітніх послуг;
 2. скорочення термінів навчання;
 3. можливість навчатися без відриву від виробництва;
 4. незалежність слухача від місця розташування навчального закладу.

ВН ДП «ЛЕТЦ» проводить дистанційне навчання посадових осіб і спеціалістів підприємств згідно до навчальних програм, розроблених відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Термін навчання – 5-15 календарних днів.

Для проведення навчання у ВН ДП «ЛЕТЦ» використовуюється веб-ресурс для асинхронного навчання, розташований на сайті ДП «Луганський ЕТЦ» (www.lugetc.lg.ua), доступний 24 години на добу і 365 днів у рік, що дозволяє слухачам користуватися навчальним ресурсом в зручний для них час. Система управління дистанційним навчанням (надалі – СУДН) ВН ДП «ЛЕТЦ» заснована на Moodle (Https://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle). Moodle - середовище дистанційного навчання з відкритим вихідним кодом.

Перевірка знань проводиться з використанням СУДН в режимі іспиту або усно у вигляді співбесіди по білетам.

СУДН ВН ДП «ЛЕТЦ» містить наступні курси за якими проводиться навчання:

 

 1. Загальні питання охорони праці
 2. Правила безепеки систем газопостачання України
 3. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
 4. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
 5. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
 6. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
 7. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів
 8. Правила безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж
 9. Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору
 10. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
 11. Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки
 12. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів
 13. Правила експлуатації електрозахисних засобів
 14. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
 15. Правила охорони праці під час розробки корисних копалин відкритим способом
 16. Правила охорони праці на автомобільному транспорті
 17. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
 18. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв
 19. Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт
 20. Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
 21. Охорона праці працівників, зайнятих отриманням, транспортуванням, зберіганням та експлуатацією балонів із стисненими та зрідженими газами
 22. Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожеженебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах
 23. Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів
 24. Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів
 25. Інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах Міннафтохімпрому СРСР
 26. Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів
 27. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
 28. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
 29. Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті
 30. Правила охорони праці під час холодного оброблення металів
 31. Правила охорони праці у целюлозно-паперовій промисловост

 

У разі відсутності у переліку послуги, ВН ДП «ЛЕТЦ» за бажанням замовника, у межах рентабельності, розробляє небхідний курс навчання з питань охорони праці.

Консультація з питань навчання:

Гордієнко Аліна Вячеславівна - начальник ВН ДП «ЛЕТЦ»

(050) 693-71-79

 

Locations of visitors to this page