PDF Печать E-mail

ВІДДІЛ НАВЧАННЯ

Фахівцями відділу виконуються наступні роботи:

– організація і проведення навчання (в т.ч. дистанційного) та перевірки знань з питань охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності за такими напрямками:

Курс «Загальні питання охорони праці»

Курс «Загальні питання охорони праці» призначений для навчання та оцінки знань посадових осіб та спеціалістів підприємств, організацій та установ України відповідно до розділу 5 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Програма розроблена на основі Типового тематичного плану і програми навчання з питань охорони праці для посадових осіб.

Метою навчання є передача, оновлення і вдосконалення знань і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань з охорони праці під час здійснення професійної діяльності посадових осіб та спеціалістів підприємств, організацій та об'єднань. Даний курс дає можливість при мінімальних витратах максимально ефективно організувати свій навчальний час без відриву від виробництва.

У результаті вивчення курсу формується система:

    • знань законів і нормативно-правових актів, які регулюють порядок та організацію охорони праці; знань безпеки експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; знань основних положень з управління охороною праці на підприємстві; знань порядку розслідування нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і аварій на виробництві; основних вимог щодо безпечної експлуатації машин і механізмів;обладнанню підвищеної небезпеки; основних вимог пожежної та електробезпеки;
    • умінь аналізувати стан охорони праці на підприємстві на основі інформаційних даних; узагальнювати фактичний матеріал; організовувати роботу з охорони праці за напрямками, що відповідають функціональним обов'язкам; організовувати відповідно до вимог законодавства з охорони праці навчання і перевірку знань працівників підприємства;
    • навичок застосовувати набуті знання і вміння в подальшій роботі.

Курс «Спеціальне навчання з питань охорони праці».

Курс містить програми навчання з питань охорони праці:

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання в обсязі експлуатації об'єктів КПП;

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці и промислова безпека у будівництві. Основні положення;

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;

НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежо-небезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв;

НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт;

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

які призначені для навчання посадових осіб та інших працівників, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 №263/121 (далі - роботи підвищеної небезпеки), що проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

інші нормативно-правових акти з охорони праці;

– надання методичної та консультаційної допомоги з питань організації роботи з охорони праці;

– оформлення матеріалів з атестації робочих місць за умовами праці;

- психофізіологічна експертиза працівників.

 

Контакти відділу:

Моб. телефон:  050-693-71-79 – Гордієнко Аліна В’ячеславівна (з питань навчання)

050-95-444-64 – Шевцова Тетяна Миколаївна (з питань атестації робочих місць)

Поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Locations of visitors to this page