Звіт за 2017 рік PDF Печать E-mail

 

Звіт про проведену роботу

щодо запобігання та протидії корупції

ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці»

за 2017 рік

 

1. Відомості про:

1) порушення вимог антикорупційного законодавства:

У 2017р. порушень вимог антикорупційного законодавства серед працівників Луганського ЕТЦ не було.

2) наявність корупційних ризиків за напрямками діяльності підприємства та вжиті заходи щодо їх усунення чи послаблення негативного впливу:

 

За всіма напрямками діяльності підприємства наявні певні корупційні ризики, тому у всіх сферах своєї діяльності підприємство діє за принципами відкритості, прозорості та вживає заходи по виконанню відповідно до Закону України «Про боротьбу з корупцією» актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших вищих органів влади, спрямованих на боротьбу з корупцією. Керівництвом підприємства приділяється особлива увага щодо недопущення працівниками корупційних діянь, проводиться постійна інформаційно-роз’яснювальна робота щодо попередження порушень, а також наради щодо запобігання проявам корупції.

3) результати проведення (участі у проведенні) спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на заняття посад державних службовців (для територіальних органів).

4) дотримання вимог фінансового контролю:

Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснюється в порядку і на підставах, передбачених статтею 13 Закону України «Про державну службу». Так як працівники Луганського ЕТЦ не є державними службовцями, тому вони не здійснюють декларування своїх доходів.

5) результати участі у проведенні:

- юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, якими керується підприємство, з метою виявлення чинників, що спричиняють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та вжиті заходи у разі їх виявлення:

Юридична експертиза проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, якими керується підприємство, з метою виявлення чинників, що спричиняють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не проводилась.

- службових розслідувань (перевірок) на підприємстві з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства:

Службових розслідувань (перевірок) на підприємстві з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, не проводилось.

6) проведену роз’яснювальну роботу серед працівників підприємства, у т.ч. про заходи, вжиті для підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед працівників підприємства:

Серед працівників підприємства постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань протидії корупції. На підприємстві організоване направлення на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників Луганського ЕТЦ в закладах освіти з метою підвищення рівня їх правової освіти, запобігання проявам корупції.

2. Інформація про пропозиції, надані керівнику підприємства щодо удосконалення роботи в цьому органі із забезпечення вимог антикорупційного законодавства:

Для забезпечення вимог антикорупційного законодавства керівнику підприємства поступила пропозиція встановити відповідний кодекс поведінки для підлеглих, яким вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових обов’язків. Враховуючи побажання та пропозиції працівників Луганського ЕТЦ та вимог чинного законодавства, відповідальну особу було зобов’язано розробити відповідні рекомендації з питань антикорупційного законодавства у виді пам’яток, які надати всім працівникам підприємства.

 

3. Інформація про розгляд питання щодо запобігання та протидії корупції на апаратних та інших нарадах:

Протягом  2017 року проводились наради, на яких розглядались питання щодо запобігання та протидії корупції.

На загальних зборах працівників Луганського ЕТЦ 21.12.2017 року були розглянути питання по відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та реалізація державної антикорупційної політики в Україні, нові законодавчі акти, що регулюють питання запобігання та протидії корупції, а також накази та листи Держгірпромнагляду

На зазначених зборах прийняли участь працівники Луганського ЕТЦ, які в першу чергу згідно чинного законодавства підпадають під суб’єктів, відповідальних за корупційні правопорушення, а саме: експерти, інженера, методисти, керівники структурних підрозділів та заступники начальника, що у загальній кількості визначилося у 11 осіб.

Після проведення вищенаведених загальних зборів, 21.12.2017 року на щотижневій нараді із керівниками структурних підрозділів були обговорені питання щодо підвищення їх особистої відповідальності за прийняття і доведення до підлеглих заходів, направлених на запобігання та протидії корупції, тобто визначитися з обмеженнями та заборонами, що передбачаються вищезазначеним Законом, та встановити відповідний кодекс поведінки для підлеглих, яким вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових обов’язків.

4. Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі в частині проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, у сфері управління, що належить до компетенції Держпраці:

На веб-сайті підприємства існує рубрика «Запобігання корупції», де постійно забезпечується широке інформування громадськості про закони, акти Президента України та Кабінету Міністрів України щодо запобігання та протидії корупції, оприлюднені номери «телефону довіри» та графіки особистого прийому громадян керівництва Комітету Держпраці, територіального управління Держпраці по Луганській області та Луганського ЕТЦ.

5. Участь у соціологічних дослідженнях, що проводилися державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції та їх результати:

Участі у соціологічних дослідженнях з питань поширення корупції не приймали.

6. Відомості про працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень за такою формою:


Найменування підприємства

Прізвище, ім’я, по батькові, посада притягнутого до відповідальності (для державних службовців категорія і ранг)

Ознаки корупційного правопорушення

Прийняте судом рішення (стаття, вид покарання, сума накладеного штрафу, грн.)

Заходи, вжиті до особи притягнутої до відповідальності

1.

ДП «Луганський ЕТЦ»

-

-

-

-

7. Відомості про заходи, здійснені з боку керівництва підприємства, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

На протязі 2017р. на підприємстві здійснювались наступні заходи:

- продовження ознайомлення працівників Луганського ЕТЦ із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», Законом України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», актами Президента України, Кабінету Міністрів Країни та іншими нормативно-правовими документами стосовно обмежень, пов’язаних з наданням публічних послуг;

- забезпечення контролю за виконанням вимог постанови КМУ від 03.04.1993 року №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»;

- забезпечення додержання законодавства та недопущення незаконного розподілу, розкрадання та нецільового використання коштів ЕТЦ;

- встановлення при прийомі на роботу випробувального строку у відповідності до вимог трудового законодавства;

- ознайомлення кандидатів на зайняття посад експертів технічних з промислової безпеки, інженерів, дефектоскопістів та керівників структурних підрозділів із антикорупційним законодавством України та законодавчими актами стосовно обмежень, пов’язаних із перебуванням на цих посадах, а також правилами поведінки під час виконання ними своїх службових обов’язків, їх відносинами з громадянами, правилами трудового розпорядку;

- забезпечення безперешкодного та постійного прийому громадян у робочий час з питань випадків корупційних і злочинних проявів працівниками Луганського ЕТЦ.

У разі надходження будь-якої інформації про випадки порушень працівниками Луганського ЕТЦ службової етики, посадових інструкцій, невідкладно організовується проведення службового розслідування, а про результати зазначених розслідувань інформується Держпраця.

У разі надходження інформації про випадки корупційних і злочинних проявів з боку працівників Луганського ЕТЦ, забезпечується проведення службового розслідування, а про результати зазначених розслідувань інформується начальник Луганського ЕТЦ. Також подається до Комітету службова записка щодо виявлених фактів корупційних і злочинних діянь з відповідними додатками.

При перевірці підприємства правоохоронними, контролюючими та інспекційними органами забезпечується подання Держпраці відповідної інформації.

Забезпечується подання до сектору з питань запобігання та протидії корупції Держпраці інформації та звітів стосовно запобігання та протидії корупції.

 

Керівним складом підприємства постійно ведеться контроль за дотриманням вимог чинного антикорупційного законодавства. Юридичною службою проводиться роз’яснювальна робота серед працівників, надаються рекомендації керівному складу з методики реагування на виявлені факти порушень.

 

 

Директор ДП «Луганський ЕТЦ»                                                                                 С.Ф.Канаєв

 

Locations of visitors to this page